VOIP Nedir?

Bundan çok önceleri gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan birçok uygulama ve servis yüksek hızlı internetin yaygınlaşmasıyla gerçeğe dönüşmüştür. Bunlardan birisi VOIP (IP üzerinden ses) uygulamasıdır.

VOIP, ses verilerinin internet üzerinden taşınması için geliştirilmiş bir protokoldür. Basit tabirle internet üzerinden sesli arama imkanı sağlar. Aynı zamanda internet telefonculuğu, genişbant telefon, IP telefonculuğu veya genişbant üzerinden ses hizmeti olarak da tanımlanabilir. İnternet telefonculuğu sağlayıcıları ses sinyallerinin bir IP ağı üzerinden iletimini sağlamak için çeşitli protokoller kullanır. Bu protokoller VOIP olarak adlandırılır.Tarihi

İnternet üzerinden telefon aramaları yapma fikri internetin geliştirildiği ilk zamanlara dayanır. İnternetin kurucuları olarak bilinen ARPANET kurucuları tarafından "ağ ses protokolü" ilk defa yapılmış bir deneydir. Bu deneylerin sonucunda 1973 yılı gibi erken bir zamanda internet üzerinden ses sinyali aktarımı başarılmış olmuştur. Fakat bu teknolojinin bizim gibi son kullanıcılara ulaşması 1990'dan sonra mümkün olmuştur. 1990'ların sonlarında bu alanda oluşan birçok gelişmeyle bugün VOIP'in çok yaygın biçimde kullanımı mümkün olmuştur.
Türleri

Temel olarak iki çeşit VOIP servisi vardır. Bunlardan birisi iki VOIP kullanıcısını telefonla birbirlerine direkt ağlanmasıyken diğeri, PC'deki bir yazılımla PC'den telefona, telefondan PC'ye aktarım yapılmasıdır.


Avantajları

IP telefonculuğunun birçok bakımdan avantajları vardır. Bunlar, üçlü arama, arama yönlendirme, otomatik arama ve arayan kimliği özellikleri olup normalde telekomünikasyon şirketlerinin ücretle sağladığı bu hizmetlerin VOIP sağlayıcıları tarafından ücretsiz sağlanmasıdır. Diğer bir avantaj aramaların genişbant hattından sağlanmasıdır. Bu da servis sağlayıcılara genişbant üzerinden analog telefon hattı açma imkanı verir. Genişbant telefonlar böylece çeşitli ev ve ofislerde önemli bir yer bulur.

VOIP aramalarının en büyük avantajı arayanın lokasyonundan bağımsız hizmet vermesidir. Gerekli olan şey sadece bir VOIP servis sağlayıcısına yapılacak bir internet bağlantısıdır. Sıklıkla bu servis diğer servislerle kombine edilerek video konferanslar, ses konferansları gibi ofisler için ve uluslararası işlerde paha biçilmez ölçüde etkili bir işlevsellik sağlar.
Çözülmesi Gereken Problemler

VOIP'in avantajları çok fazla olsa da bazı problemleri de beraberinde bulundurur. Bunlardan birisi internet üzerinden yapılan ses aramalarında oluşan zaman gecikmesidir. Sizin konuştuğunuz ve arayanın sesi işittiği bir zaman boşluğu vardır. Ayrıca internet üzerinden yönlendirildiği için bazen aramalar diğer bilgisayarların güvenlik duvarına takılabilmektedir. Veri sinyalleri paketler halinde aktarıldığından aktarım esnasında kayıplar olabilir ki bu da pek hoş bir durum değildir. Ayrıca güç kesilmesi gibi durumlara tedbir olarak bir jeneratöre bağlı bulunması gerekmektedir.

Birçok teknolojik icat ve deneylerle bu zorlukların da aşılabilir olduğu aşikardır. Bunlara rağmen VOIP telefonculuğu günümüz ticari organizasyonlarında hala çok önemli bir yerdedir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder